Desantowa Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

RAPID REACTION FORCES

Ul.Przysieki 4 , Ożarowice, Polska

Telephone: +48 690-030-351

  E-mail: djrg@djrg.org.pl